weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych

17.02.2023

Zapraszamy na szkolenia przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1, G2, G3)

Szkolenie obejmuje 5 godzin zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Po szkoleniu uczestnik przystępuję do egzaminu URE (stacjonarnie lub zdalnie).

 Planwany termin : I polowa marca 2023

Informacje, zapisy:

W siedzibie biura przy ul. Nullo 20 w Olkuszu,

tel.: 32 643-16-55, 697-818-688,
online — olkusz@zdz.katowice.pl