Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.

24.03.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu serdecznie zaprasza na kurs: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Planowane rozpoczęcie II połowa kwietnia 2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

W programie:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Praktyka zawodowa

Ilość godzin: 280 (200h - teoria, 80h praktyka)

Dodatkowe informacje i zapisy:

  • Ośrodek Kształcenia Zawodowego
  • ul. Nullo 20, 32-300 Olkusz
  • tel.: 32 643-16-55 tel. kom.: 697 818 688
  • e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl

 

 


Pliki do pobrania