Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych)

15.09.2022

Serdecznie zapraszamy na kurs. Pierwsze zajhęcia już 20.09.2022 godz. 15.00

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności dotyczących obsługi komputera w zakresie: przetwarzania tekstów (Word); pracy z arkuszem kalkulacyjnym (Excel);  korzystania z Internetu.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Czas trwania kursu: 30 h

Koszt: 450 zł

Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki od godz. 15.00.

ZAPRASZAMY!

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel. 32 643 16 55

olkusz@zdz.katowice.pl