kurs nowoczesnej koloryzacji

15.09.2022

W ramach kursu zapewniamy:

  • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • Ciekawy program szkoleniowy
  • Miłą atmosferę  

Czas trwania kursu:
4
0 godzin
zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na spotkaniu organizacyjnym

Korzyści:
Pozyskiwanie nowych umiejętności
Umiejętność samodzielnego wykonywania koloryzacji włosów

Informacje i zapisy :

- w siedziebie biura w Olkuszu przy ul. Nullo 20

- tel. : 32 6431655, 697818688

- online : olkusz@zdz.katowice.pl