Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Kierowca wózków jezdniowych

9.09.2022

Zapraszamy na kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym                z wyłączeniem specjalizowanych.

INFORMACJE:

  • Koszt szkolenia 850 zł od osoby,
  • czas szkolenia 35 h.
  • zajęcia praktyczne prowadzone są na nowo zakupionym nowoczesnym  wózku jezdniowym na placu w Trzebini prz ul. Lipcowej 50
  • zajęcia teoretyczne - w formie stacjonarnej w Ośrodku przy ul. Nullo 20                            w Olkuszu  lub w formie zdalnej na platformie TEAMS lub WEBEX
  • planowane rozpoczęcie : II połowa września

W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin przed Komisją UDT.

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego  przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 

 
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Nullo 20, 32-300 Olkusz
tel.: 32 643-16-55
e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl