Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

17.02.2023

 

Celem kursu jest przełamanie bariery językowej i opanowanie podstaw języka polskiego w mowie, piśmie i w czytaniu. To idealny początek nauki języka polskiego!

 

Tematy zajęć

1. Nauczanie wymowy oraz intonacji

 • nauczanie pisowni
 • nauczanie słownictwa
 • nauczanie gramatyki:

2. Rozwijanie sprawności językowych — Ćwiczenia praktyczne.

Po skończonym kursie kursant będzie:

 • znać zasady gramatyki języka polskiego z zakresów fleksji, składni, słowotwórstwa;
 • znać słowa i wyrażenia dotyczące jego osobiście oraz otoczenia, w którym funkcjonuje;
 • czytać krótkie proste teksty;
 • znajduje w tekście odpowiednie informacje dotyczące podstawowych obszarów życia codziennego;
 • wypełniać formularze zawierające informacje z danymi osobowymi;
 • pisać krótkie i proste notatki, wiadomości wiążące się z konkretnymi potrzebami;
 • brać udział w rozmowie odnoszącej się do prostej oraz bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy;
 • potrafił wypowiadać się zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych;
 • samodzielnie podtrzymywać rozmowę;
 • posługiwać się ciągiem wyrażeń i zdań, aby w prosty sposób opisać poszczególne obszary życia codziennego.

Rozpoczęcie: 23.02.2023 godz. 8.00

 • Zajęcia : wtorki, czwartki, soboty od godz. 8.00 do 14.00
 • Cena - 900 zł

ZAPISZ SIĘ

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 20 , 32-300 Olkusz
tel.: 32 643 16 55 lub 697 818 688
email: olkusz@zdz.katowice.pl