autoCAD

10.03.2023

W ramach kursu zapewniamy:

  • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • Pracownię informatyczną
  • Ciekawy program szkoleniowy
  • Miłą atmosferę  

Tematy zajęć:

Podstawy pracy z programem AutoCAD

AutoCAD –2D

AutoCAD – modelowanie przestrzenne 3D

 

 

 

Czas trwania kursu:
30
godzin
zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych podczas spotkania organizacyjnego

Cena kursu:
900 zł/ osoba

Planowany termin rozpoczęcia kursu:
kwiecień 2023

Korzyści:
Pozyskiwanie nowych umiejętności
Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie obsługi programu AutoCAD  - poziom I.

Dodatkowe informacje i zapisy:
Ośrodek Ksztalcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Nullo 20, 32-300 Olkusz
tel.: 32 643 16 55 tel. kom.: 697 818 688
e-mail:
olkusz@zdz.katowice.pl