Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Nasze wybrane kursy

Kształcimy w zawodach: spawacz, operator i konserwator suwnic, kierowca wózków jezdniowych, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, krawiec, florysta, palacz kotłów c.o., animator czasu wolnego, specjalista ds. kadr i płac, księgowy , kosztorysant robót budowlanych i wiele innych.
Oferujemy
: państwowe egzaminy kwalifikacyjne na miejscu i możliwość zdobycia uprawnień zawodowych bezpośrednio po zakończonym kursie.
Zapewniamy
: specjalistyczne pracownie do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 20 , 32-300 Olkusz

Aktualności Zobacz wszystkie »

Szkolenia okresowe BHP metodą e-lerningu

15.08.2018

spawanie TIG

10.08.2018

Uprawnienia G-1 (SEP)

10.08.2018

Kurs "Obsługa komputera"

9.08.2018

opiekun osób starszych i dzieci

31.07.2018

kierowca operator wózków jezdniowych

27.06.2018